25-07-2017

Vicky Ndangi: ‘vredesmedewerker en vooral powervrouw’

Na een prachtige rit van zes uur vanaf Kampala, de hoofdstad van Uganda, komen we aan in Soroti. Nadat we het stof en de vermoeidheid van de reis van ons hebben kunnen spoelen, gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van het TEKANET. Deze afkorting staat voor Teso Karamoja Network.

Levenslust en passie

Tegenover me zit een mooie, jonge vrouw die veel levenslust en passie voor haar werk uitstraalt. Vicky Ndangi werkt als vredeswerker en project assistent voor projecten die Mensen met een Missie ondersteunt. Het betreft projecten voor duurzame vrede en mensenrechten in de Karamoja en Teso regio.

Vicky vertelt dat ze een opleiding voor maatschappelijk werkster heeft gevolgd, naast haar administratieve opleiding en opleiding tot P&O consulent. Voor haar werk als vredes promotor heeft zij een opleiding counseling en begeleiding gevolgd.

‘De missie van Vicky’

Vicky heeft een duidelijk missie. Ze wil naar een samenleving waarin vrouwenrechten worden gerespecteerd en geweld tegen vrouwen verdwijnt. Ze wil naar een samenleving waarin het niet meer nodig is vrouwenrechten als aparte thematiek op de agenda te plaatsen. “Idealiter gaat het over algemene mensenrechten, want íedereen in de samenleving heeft recht op een waardig leven; mannen én vrouwen.”, zegt ze.

Ellen en Vicky

De man aan het hoofd van het gezin

Formeel hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten. Dat is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. Vaak worden vrouwen nog steeds achtergesteld, ook in Uganda.
Of je als jongen of als meisje ter wereld komt, bepaalt in grote mate hoe je leven eruit ziet. Cultuur bepaalt de positie van de vrouw. Ook in Uganda staat de man nog aan het hoofd van het gezin. Vaak mogen meisjes niet naar school omdat de ouders dit niet nuttig vinden. Ze blijven thuis om voor het huishouden en de kinderen te zorgen. De ongelijkheid is groot.

Het glazen plafond

In vergelijking met hun mannelijke collega’s bekleden vrouwen minder vaak hoge functies.
“Vrouwen moeten ook in staat gesteld worden om hogere posities te bekleden”, vervolgt Vicky. “Vrouwen worden gehinderd om hun carrière te ontwikkelen door vooroordelen die mensen – mannen én vrouwen – hebben ten aanzien van hun sekse. Vertrouwen is belangrijk voor benoemingen in hogere posities. Het vertrouwen in het kunnen van vrouwen is echter vaak laag. Vrouwen worden als minder- en niet gelijkwaardig gezien.”

Opkomen voor zichzelf

Vicky: ‘’Waar vrouwenrechten écht over gaan, is autonomie Over de mogelijkheid vrije keuzes te maken, zonder te worden gehinderd door ongelijkheid en vooroordelen. Maar, gelukkig zie ik dat in het algemeen vrouwen steeds meer voor zichzelf opkomen. Niet alleen thuis, maar ook in de maatschappij en op het werk. Het blijft echter een langzaam proces van vallen en opstaan.”

Grijp je kans

Vicky vertelt over de diverse hulpprogramma’s die door de overheid worden aangeboden, om vrouwen te stimuleren om beter voor zichzelf op te komen. Zo kunnen vrouwen bijvoorbeeld rentevrije leningen aangaan om inkomst genererende activiteiten te ontplooien. Een ander voorbeeld is dat ze tijdens groepssessies spreken over emancipatie en rechten. Ze leren hoe ze het beste voor zichzelf kunnen opkomen. Vaak gebruiken ze hiervoor rollenspellen. “Het is goed voor hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Alle vrouwen zouden van deze kansen gebruik moeten maken!” zegt Vicky.

Link onderwijs en arbeidsmarkt

Ik vraag Vicky of een goede link tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt noodzakelijk is om vrouwen aan het werk te krijgen. “Zeker, scholen zouden studenten ook na het afstuderen beter moeten begeleiden. En bedrijven moeten inzien dat ze er veel baat bij hebben, meer vrouwen aan een baan te helpen. Educatie staat aan de basis, het is de sleutel tot verandering. Wil je gelijkheid bereiken, dan moet eerst het onderwijs goed geregeld zijn.”

Leerkrachten

“Ook leerkrachten kunnen een positieve rol spelen”, legt Vicky uit. “Op scholen kunnen leerkrachten bijvoorbeeld genderstereotypen doorbreken door niet-traditionele rolmodellen aan te reiken en door begeleiding in de studiekeuze van hun leerlingen.”

De rol van de thuisbasis

De thuisbasis speelt een belangrijke rol in de emancipatie van vrouwen. “Vrouwen blijken meer gemotiveerd en succesvol als hun gezin en familie achter hun staan”, geeft Vicky aan.

Strijdvaardigheid

Ik ben onder de indruk van de strijdvaardigheid van Vicky: “Wij als vrouwen hebben grotere kansen en meer mogelijkheden dan we denken. We moeten strijdvaardiger worden en opkomen voor gelijkheid!’’ zegt ze. “Dat is mijn missie”, geeft Vicky aan “een missie waarin ik me gesteund voel door onze partner Mensen met een Missie.”