16-02-2017

De positie van vrouwen in India

Aan de ontbijttafel in ons hotel in Trichy ontstaat een gesprek over de positie van vrouwen in India. Naar aanleiding van een reactie op Facebook waarbij iemand claimde dat er in India geen “glazen plafond” voor vrouwen zou bestaan. Helaas is het met vrouwenrechten in India droevig gesteld, en dat gaat dwars door kastengrenzen heen.

Over het algemeen wordt in “het Westen” gedacht dat het met de positie van vrouwen in India beter gesteld zou zijn dan in bijvoorbeeld Islamitische culturen, schrijft Sacha Kester voor de Volkskrant 31 december 2012. Deze vermeende tolerantere houding is slechts schijn, analyseert zij. De kledingcodes voor vrouwen zijn strikt tot op de dag van vandaag, ook al zou de blote buik bij de traditionele sari anders doen vermoeden. En helaas gaat de onderdrukking van vrouwen veel verder dan alleen kledingcodes.

Kledingcodes voor vrouwen zijn strikt tot op de dag van vandaag

Shockerende feiten

India is naast China het enige land ter wereld waar de ratio mannen en vrouwen ongelijk is. De achtergrond hiervan is ontluisterend en voor ons vaak minder bekend: ook het Hindoeïsme speelt hier direct, via heilige geschriften, en indirect, door interpretatie en cultuur, een belangrijke rol in. Vrouwen worden op grote schaal als minder waard beschouwd dan jongens, met als gevolg dat – ondanks een verbod hierop – nog altijd meisjesfoetussen geaborteerd worden, meisjes minder en minder goed te eten krijgen waardoor ze eerder ziek worden en doodgaan.

Op Wikipedia staat als het gaat om geweld tegen vrouwen: “Police records in India show a high incidence of crimes against women. The National Crime Records Bureau reported in 1998 that by 2010 growth in the rate of crimes against women would exceed the population growth rate.” Een onderzoek van de Thomas Reuters Foundation zegt dat India voor vrouwen één van de meest gevaarlijke plekken op aarde is om te leven.

Geweld tegen vrouwen in India neemt allerlei vormen aan. Huiselijk geweld komt op enorme schaal voor, geschat wordt dat zeker 70% van de vrouwen in India hiermee te maken heeft, volgens Renuka Choudhury, van de Union for Women and Child Development.

Geschat wordt dat zeker 70% van de vrouwen in India te maken heeft met huiselijk geweld.

Het komt veel voor dat vrouwen en meisjes zelfs vermoord worden, bijvoorbeeld door verbranding en door het overgoten worden met zoutzuur, in verband met de bruidsschat of door interkaste relaties of andere zaken die te maken hebben cultuur en religie. Weduwen van de hoogste kasten hebben geen betekenis meer wanneer hun man is overleden. Vaak eindigen zij verlaten en alleen op straat. Uithuwelijking is nog altijd gebruikelijk in India, waarbij het meisje als ze het ouderlijk huis verlaten heeft, eigendom is van de familie van haar echtgenoot. Verkrachting en seksueel misbruik komt op gigantische schaal voor.

Kaste en gender: dubbele discriminatie

Als het gaat om gender en kaste, zijn er grote verschillen tussen culturele en religieuze voorschriften waar vrouwen zich aan moeten houden, waarbij door sommigen zelfs beweerd wordt dat hogere kaste vrouwen gebonden zijn aan meer voorschriften dan bijvoorbeeld Dalit vrouwen. In de praktijk zijn het echter de Dalit vrouwen die op alle mogelijke manieren aan het kortste eind trekken: omdat ze Dalit zijn én omdat ze vrouw zijn. Dit geldt ook in hoge mate voor Adivasi vrouwen, ook al geldt voor hen dat van oudsher vrouwen gezien worden als verbonden met de aarde en grote waarde in die zin toegekend krijgen.

Vrouwen in opstand

In 2012 kwamen vrouwen in India massaal in opstand na de verkrachting en daaropvolgende dood van een studente in Delhi. Dit nieuws haalde ook uitgebreid de Nederlandse pers. Helaas vindt verkrachting en seksueel misbruik op grote schaal juist ook voor bij Dalit meisjes en vrouwen, maar deze misdaden bereiken vrijwel nooit te pers. Het merendeel van deze zaken is een ‘gewoon’ onderdeel van de onderdrukking van Dalit vrouwen. Naar de politie stappen is zelfs gevaarlijk en tot een rechtszaak komt het al helemaal bijna nooit. Tegelijkertijd is het hoopvol dat vooral onder Dalit en Adivasi zeer sterke vrouwen in opstand komen. Tijdens onze reis hebben we het voorrecht hier prachtige voorbeelden van te zien!

Wil je net als Jolanda opkomen voor de Dalits in India?

Doneer