15-02-2018

Kracht en eigenwaarde

Het kastenstelsel, een eeuwenoud systeem in India. Een systeem dat in 2018 nog steeds sporen achterlaat. Dit in een land dat door de westerse mens meestal wordt omschreven met termen als chaos en grote verdeeldheid.

Kleurrijk straatbeeld

Het straatbeeld wordt gevormd door de geuren van kruiden en kleurrijke kledingstukken. Mannen die over elkaar gebogen hun roes uitslapen en vrouwen die in gekleurde gewaden hun weg over het ongelijkmatige trottoir gaan. Dit met toeterende geluiden die de oorschelp binnendringen en verkeer dat zich een weg baant over de overvolle wegen.

Tegenstellingen, culturele verscheidenheid en corruptie.

Een land dat wordt gekleurd door tegenstellingen, culturele verscheidenheid en corruptie. Mensen die gedoemd zijn te mislukken en mensen die een groot huis met pracht en praal al tijdens de geboorte krijgen toegewezen.

India van 2018

Het kastensysteem, dat gepaard ging met uitbuiting, ongelijkheid en verwaarlozing, is afgeschaft in de jaren 50. Helaas speelt deze menselijke drang van onderdrukking en het toepassen van macht nog steeds een rol in het dagelijkse leven van het India van 2018.

Kracht en eigenwaarde

In de grote chaos is er een aantal mensen dat het verschil op een positieve manier in de maatschappij neerzet. Deze mensen heb ik mogen ontmoeten. Zo ook  een ontmoeting van twee zielen bij wie kracht en liefde de boventoon voert. Dit in een wereld waar gelijkheid vandaag de dag als normaal beschouwd zou moeten worden. De kracht, eigenwaarde en de durf om anders te mogen zijn. Juist deze mensen maken het verschil!

Wil jij net als Linda en Mascha opkomen voor een India met kansen voor iedereen?

Doneer