10-07-2017

De jeugd heeft de toekomst, maar ook een verleden

Sinds het rebellenleger van Joseph Kony zich in 2008 terugtrok uit het noorden van Uganda, is het er relatief rustig. De effecten van de oorlog werken helaas nog steeds door. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen in het noorden van Uganda zijn hier de dupe van.

Tijdens de oorlog zijn veel gevluchte Ugandezen opgevangen in zogenaamde IDPC (Internally Displaced People Camps). Hun jarenlange verblijf in de kampen heeft de nodige consequenties gehad. Zo zijn bestaande sociale structuren en tradities er deels door verloren gegaan. Sommige kinderen zijn tijdens de vlucht hun ouders verloren. Naar school gaan was in de kampen vaak niet mogelijk, waardoor kinderen een leerachterstand opliepen. Door alle traumatische ervaringen was er in de kampen bovendien sprake van agressie en geweld. Alcoholverslaving kwam op grote schaal voor. Al met al een verre van ideale omgeving voor opgroeiende kinderen.

Sommige kinderen zijn tijdens de vlucht hun ouders verloren.

Psychosociale steun

Mensen met een Missie ondersteunt in Noord-Uganda daarom projecten die gericht zijn op psychosociale ondersteuning van kinderen en hun ouders. Zuster Beatrice van het Caritas Counseling & Training Institute vertelt ons hier meer over. “Afhankelijk van de problematiek kiezen we een behandelvorm die bij het kind past. Bij zeer getraumatiseerde kinderen is dit één-op-één contact, in een later stadium volgt dan vaak groepstherapie.”

Tekening

“Sommige kinderen willen helemaal niet praten. Dan laten we ze bijvoorbeeld eerst een tekening maken van hun herinneringen. Aan de hand daarvan komt het gesprek vaak alsnog op gang. Ook maken we gebruik van werkvormen waarbij muziek, dans en toneel worden ingezet. Er wordt nauw samengewerkt met de school waar het kind heengaat. Zo geven we leraren tips over de manier waarop ze met de problematiek van het kind kunnen omgaan,” zegt zuster Beatrice.

Aan de hand van een tekening komt het gesprek vaak alsnog op gang.

Reporters Anja en Iris in gesprek met de kinderen

Conflicten oplossen met woorden

Andere projecten werken juist preventief. In Gulu brengen we een bezoek aan het Pope John Paul II College. Hier wordt kinderen geleerd dat je conflicten ook met woorden kunt oplossen in plaats van met geweld. We wonen een debatwedstrijd bij tussen middelbare scholieren. Teams van drie leerlingen nemen het aan de hand van een stelling tegen elkaar op. Het ene team is voor, het andere is tegen. Over en weer worden standpunten uitgewisseld en op een respectvolle manier bekritiseerd.

Over en weer worden standpunten uitgewisseld en op een respectvolle manier bekritiseerd.

Ambitieus

Na afloop van het debat vragen we een groepje studenten naar hun ervaringen. “Door de debattraining word je heel goed in het analyseren van een probleem. Het is me duidelijk geworden dat er aan een verhaal altijd meerdere kanten zitten,” legt een van hen uit. Een ander vult aan: “Soms moet je in het debat een stelling verdedigen waar je het zelf helemaal niet mee eens bent. Je wordt dus gedwongen om je in te leven in de situatie van een ander. In het dagelijks leven heb ik daardoor nu ook minder snel mijn oordeel klaar.” Wanneer we de kinderen vragen wat ze later willen worden, blijken ze stuk voor stuk ambitieus. Advocaat, journalist, politicus, leraar: ik heb er alle vertrouwen in dat het ze gaat lukken!