20-10-2017

Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen

Het dorpje Misikhu ligt in het westen van Kenia richting de grens met Uganda. Hier ontmoeten wij de lokale partner van Mensen met een Missie, DESECE. Deze afkorting staat voor Development Education Services for Community Empowerment.

Deze organisatie leidt vrijwilligers op om mensen in de dorpen te helpen om vrede te stichten bij onderlinge geschillen. Maar ook op het gebied van mensenrechten, de gelijkheid van mannen en vrouwen en de opvang van (wees)kinderen zijn deze vrijwilligers actief. Daarnaast leren zij mensen om op kleine schaal organische landbouw uit te oefenen en vee te houden.

Vee in de opleidingslocatie van DESECE

Zoals ik hiervoor al heb aangegeven, speelt dit alles zich af in een compleet andere setting dan wij in Nederland gewend zijn. Onderlinge geschillen kunnen ontstaan over verschillende zaken, zoals de diefstal van een paar koeien, door “landje pik”, of door overspel. Dat laatste komt natuurlijk ook voor in Nederland, maar bij ons wordt de oplossing niet bemoeilijkt door tradities en de vraag tot welke stam men behoort.

Gendergelijkheid

De vrijwilligers van DECESE zetten zich ervoor in mannen en vrouwen te wijzen op rechten (vrouwen) en plichten (mannen). Hiermee beogen ze de gelijkwaardigheid tussen de vrouw en de man te bevorderen. Veel vrouwen en mannen zijn zich hiervan inmiddels bewust, en dat is niet makkelijk in dorpen, waar de cultureel bepaalde tradities, vaak nog springlevend zijn.

Lees hier hoe de reis van Arnolds verder gaat in Nyamira.

23-10-2017

Mensenshandel

Mensenhandel is een complex thema. Soms ‘helpt’ een mensenhandelaar duizenden vluchtelingen hun land te ontvluchten en naar een veiliger land te komen. Maar mensenhandel leidt ook tot gedwongen prostitutie en… lees verder

Reporter: Nienke van Duinkerken
Land: Kenia

20-10-2017

Bedankt!

Na twee weken door Kenia te hebben gereisd, vliegen we terug naar Nederland. Een bijzondere ervaring rijker. Ik wil alle donateurs bedanken voor hun steun aan deze projecten. Het zijn… lees verder

Reporter: Arnold Linnewiel
Land: Kenia