15-11-2017

Elga is zo aardig. Jammer dat ze naar de hel gaat

Aan het woord is Anis Farikhatin, docente religie aan de beroepsschool (vergelijk mbo) in Makassar (Indonesië). Anis is moslim en zij is opgegroeid met het idee dat alleen gelovigen naar de hemel gaan. Elga Sarapung is christen. Christenen geloven niet in Allah en erkennen niet de profeet Mohammed. Dus zij is niet gelovig in de zin van de Islam.

Nu schaamt Anis zich ervoor dat zij ooit zo dacht. Ze moest er eerst Elga en haar organisatie Interfidei voor leren kennen om haar ingeprente gedachtegoed over andere geloven te herzien.

Interfidei is een partner van Mensen met een Missie. De organisatie Interfidei koestert een religieus standpunt dat pluralisme en dialoog ondersteunt en een solide samenwerking tussen religies ontwikkelt. Religieuze transformatie, zonder geweld, als een manier om humanitaire problemen op te lossen. Rechtvaardigheid, vrede en de integriteit van de hele schepping staan daarbij voorop.

Zoeken naar verschillen

Elga en haar collega’s geven workshops aan docenten op verschillende scholen: “We zoeken bewust niet alleen naar de overeenkomsten die we als gelovigen hebben, maar ook naar de verschillen. Juist door die verschillen te benoemen, leer je de ander kennen en begrijpen.”

Juist door verschillen te benoemen, leer je de ander kennen en begrijpen.

Wederzijds begrip

We gaan met zes reporters van Mensen met een Missie een dag op stap met Elga. We bezoeken een mbo-school van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap* . De ahmadi’s worden niet erkend als moslims. Het problematische daarbij is dat je in Indonesië geen identiteitskaart kunt krijgen, als je niet tot een van de zes toegelaten geloven behoort. Elga vertelt: “We gaan het gesprek aan, we overleggen, we plannen oplossingen voor problemen en organiseren samen feesten. We bezoeken elkaars feesten en proberen op die manier wederzijds begrip te krijgen.

Elga en Anis

Tussen Elga en Anis is het goed gekomen. Ze zijn nu goede collega’s die samen proberen om mensen van verschillende geloven bij elkaar te brengen. Elga: “Door elkaar te begrijpen, kunnen we veel beter vredelievend naast elkaar wonen.”

*Een islamitische gemeenschap die eind 19e eeuw werd gesticht door Mirza Ghulam Ahmad. De Ahmadiyya geloven dat hun stichter de Messias en de Mahdi is, die door de profeet Mohammed werd voorspeld. Omdat ze ook geloven dat hij een profeet is, worden ze door vele andere moslims beschouwd als ongelovigen, wat geleid heeft tot wereldwijd zware vervolgingen van de ahmadi’s en schendingen van hun mensenrechten. Ook in Indonesië worden de ahmadi’s niet erkend als moslimgelovigen. De leuze van de gemeenschap is: Liefde voor iedereen, haat voor niemand.