19-07-2017

Een leven voor vrede

Vandaag staat een ontmoeting met interreligieuze samenwerkingspartners van Mensen met een Missie op het programma. Heel bijzonder, want bij veel conflicten speelt religie een rol. Vrouwenactiviste Lina maakt een onuitwisbare indruk op me.

Het team van Mensen met een Missie in de regio Gulu werkt vanuit dorpen en gemeenschappen aan vrede tussen verschillende groepen moslims en christenen. Zo hebben zij een hele belangrijke rol gespeeld tijdens de bemiddeling met de Lord Resistance Army (LRA) van Joseph Kony. Hun aanpak is effectief omdat zij gebruik maken van bestaande religieuze structuren. Mensen hebben vaak meer vertrouwen in religieuze instanties zoals de kerk, dan in de regering. Zeker in tijden van conflict. Hun motto is ‘ubuntu’: we moeten het samen doen. Ook al verschillen wij van cultuur en religie, het uitgangspunt is hetzelfde. Uiteindelijk wil iedereen vrede.

Hun motto is ‘ubuntu’: we moeten het samen doen.

Meest invloedrijke vrouw

Met steun van Mensen met een Missie zijn de afgelopen jaren conflictsituaties in verschillende regio’s in kaart gebracht. Er zijn vredeswerkers getraind en begeleid bij het bemiddelen bij conflicten in de dorpsgemeenschappen. Lina Zedriga Waru Abuku is motivator en aanvoerder van het team. Zij is een energieke vrouw die met heel haar lichaam praat en veel en luid lacht.

Niets over ons, zonder ons!

Oorlogsweduwe

Lina is advocaat en expert op het gebied van vrouwen, vrede en veiligheid. Haar man, een politicus bij de oppositie, verdween acht jaar geleden. Sindsdien is zij alleenstaande moeder van vijf kinderen plus drie geadopteerde kinderen. Zij noemt zichzelf een oorlogsweduwe. Dat is een hele kwetsbare groep in de dorpsgemeentes. Mannen zien deze vrouwen als een bedreiging. Als zij niet hertrouwen met hun zwager of soms zelfs hun schoonvader, worden zij verstoten. Lina weigert een “slachtoffer” te zijn. “Wij zijn de stakeholders,” zegt ze. “Mijn motto is: niets over ons, zonder ons!”

Lina is uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw van Uganda

 

Vrouwen bij vredesonderhandelingen

Sinds 2007 is Lina ook de programmamanager van de VN-Veiligheidsraad resolutie 1325. Dat is een project dat gericht is op het versterken van de rol van vrouwen bij vrede en verzoening. Lina organiseerde een campagne om minimaal één vrouw bij de vredesonderhandelingen in Juba aan tafel te krijgen. Dit leidde uiteindelijk tot een mars door gebieden van oorlog en verkrachting door het noorden Uganda. Tijdens deze mars droegen de vrouwen een vredesfakkel van Kampala naar Gulu. Zelfs de president van Uganda, die hen in eerste instantie niet wilde ontmoeten, vloog naar Gulu om kennis te maken met deze vrouwen. Samen gaven zij een enorm krachtig signaal af.

Zij wilde minimaal één vrouw bij de vredesonderhandelingen in Juba aan tafel te krijgen.

Vrede voor iedereen

Lina is nu fulltime activist, praktiserend advocaat, opvoeder van trainers op alternatieve en transformatief leiderschap en mentor. Zij heeft een rol in Nationaal Comité Oeganda, zij is de directeur van Women, Peace & Secretary en actief betrokken bij het Forum voor Vrouwen in de Democratie (FOWODE), de Vereniging van Vrouwelijke Advocaten Uganda (FIDA-U), Trust for Afrika’s Orphans (TAO-U) en Kampala Quinty Basisscholen (KQPS) en de VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325. Het is overduidelijk dat haar hele leven in dienst staat van vrede, vrede voor iedereen.