28-10-2016

Denken met een sociaal hart

Vandaag staat een bezoek aan het islamitische initiatief Fahmina/ISIF op het programma. Hussein Mohammed, oprichter van Fahmina, roept bij binnenkomst verschillende emoties op bij de groep.

Op het eerste gezicht is hij een licht geïrriteerde, type charismatisch leider maar eenmaal aan het woord ben ik meteen geïntrigeerd. Islam betekent vrede. Eerst is iedereen gelijk. Daarna(aast) ervaar je een persoonlijke relatie met God. Met die grondhouding probeert Fahmina waardevrij de veelal arme bevolking te helpen. Zoals bij alle projecten die we tot nu toe bezocht hebben, zijn de peilers waarlangs zij hulp willen bieden groots en veelomvattend: democratie, gendergelijkheid en pluriformiteit.

Eerst is iedereen gelijk. Daarna(aast) ervaar je een persoonlijke relatie met God.

Maar de hulp die geboden wordt, is gericht op bewustwording en is vaak (gelukkig) praktisch. Zo vertelt docente Dewi (foto) dat er veel mythes rondom seksualiteit. Tot onze verbazing geeft zij een voorbeeld: men gelooft dat vrouwen bij het kijken naar de vagina niet meer in de Koran zouden kunnen geloven. Los van de inhoud van dit bericht zijn we verwonderd (en blij) dat een gesluierde moslima zich vrij voelt om dit voorbeeld aan te halen in een gemengde groep.

Er zijn veel mythes over seksualiteit.

Kritisch denken over geloof

Hussein stimuleert het kritisch denken over zijn geloof: het bestuderen van zowel klassieke als moderne teksten in de hedendaagse context. Waarden als gelijkheid en respect staan hoog in het vaandel. Het klinkt zo eenvoudig maar het is een baanbrekende opvatting waar Hussein inmiddels ook bekend om is. Om te kunnen studeren aan de hogeschool die aan Fahmina verbonden is, hoef je niet gelovig te zijn. Geloof in de waarden van Fahmina is wel verplicht. We zien dus gesluierde en niet-gesluierde vrouwen en mannen die gestimuleerd worden vrij en met een sociaal hart te denken. Humanistisch zou je zeggen.

Gelovig hoef je niet te zijn. Maar je moet wel geloven in waarden als gelijkheid en respect.

Verschillende studenten geven een presentatie. Onbevreesd praten ze honderduit. Over ‘social mapping’: het in kaart brengen van o.a. het eigendomsrecht van grond en voorstellen tot optimalisering. Eenmaal afgestudeerd gaan ze vaak de wijken in. Heel langzaam bouwt Hussein en zijn team aan een tolerantere samenleving met gelijke kansen voor iedereen.