25-10-2017

‘Decreet brengt democratie Indonesië in gevaar’

‘Wij zijn de handen van het waakzame oog, wij zorgen ervoor dat de overheid alert blijft.’ Aan het woord is Evita, onderzoeker bij Imparsial in Jakarta.

Imparsial noemt zich ‘The Indonesian Human Rights Monitor’. De organisatie zet zich in voor een toleranter Indonesië en voert verschillende lobby’s. Mensen met een Missie ondersteunt Imparsial in haar werk.

Nooddecreet

Op het moment richt Imparsial zich vooral op het nooddecreet dat president Joko Widodo wil doorvoeren. Deze aanvulling op de wet opent de mogelijkheid massabijeenkomsten te verbieden, waarmee Joko Widodo wil voorkomen dat radicale moslims kunnen samenscholen en een kalifaat uitroepen.

De reporters met de medewerkers voor de banner met het logo van Imparsial, ‘het waakzame oog’

Averechts

‘Niet doen’, adviseert Imparsial. Het addendum zal averechts werken, is de motivatie. Het decreet bewerkstelligt op korte termijn dan wel dat radicale moslims zich niet kunnen manifesteren, op langere termijn kan de democratie in gevaar worden gebracht. ‘Want wat als er bij de verkiezingen van 2019 een president met radicale ideeën aan de macht komt? Dan is onbedoeld een wapen in handen gegeven om mobilisatie van oppositie te verbieden.’

Staatsideologie

Imparsial geeft aan dat ook radicale moslims het decreet aanvechten, weliswaar vanuit andere motieven dan de human rights organisatie. Ondanks de verschillende beweegredenen blijft Imparsial tegen het decreet, dat sowieso botst met de Pancasila, de staatsideologie die onder president Soekarno werd ingevoerd en nog steeds geldt. Daarin wordt het geloof in één god, consensusdemocratie, rechtvaardigheid, nationale eenheid en solidariteit bepleit.