20-10-2017

De dromen van de dorpsoudsten

Mombassa is een mutli-religieuze stad waar zowel christenen als moslims wonen. Op het eerste gezicht zijn er geen zichtbare spanningen tussen beide groepen. In tegendeel, christenen en moslims werken samen en eten samen in de vele kleine eethuizen die de stad kent.

Maar, ook in Mombassa is er het ‘trauma van 2007’, toen presidentiële verkiezingen leidden tot geweldadigheden. Daarom wordt er geïnvesteerd in de fragiele vrede.

De dorpsoudsten

In Mombassa spreek ik twee village elders;  Mr Ali Bakari en Mrs Mihora Rokia (zie foto boven dit artikel). Beiden zijn lid van het Peace Keeping Committee, dat actief is in de regio. Ze zetten zich in voor een vreedzame samenleven van christenen en moslims, maar bemiddelen ook bij conflicten over diefstal van vee, of ‘landje pik”. “Most of the conflicts are caused by land issues”, ligt Mr Ali Bakari toe.

Gelijke rechten

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen is ook een belangrijk thema, waarmee de dorpsoudsten zich bezig houden. Het recht van een vrouw op een gelijke behandeling aan die van de man, het recht om deel te nemen aan de verkiezingen, het recht op onderwijs. Door middel van voorlichting worden vrouwen bewust gemaakt van hun rechten om zo op een gelijkwaardige manier deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk-sociaal leven, op welk niveau dan ook.

Hulp

Zij gaan de slumps in om vrouwen te wijzen op hun democratische rechten, en het belang van een ID kaart. Het resultaat is dat vele vrouwen in de slumps mee hebben gedaan aan de recente verkiezingen. Maar ook wijzen zij vrouwen er op, dat er “loketten” zijn, waar ze financiële steun kunnen krijgen, voor zichzelf, voor een gehandicapt kind, voor vader of moeder. Financiële steun is hier een zeer relatief begrip. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt in Kenia één dollar per dag.

Vrouwen in de rij voor een loket waar ze financiële steun krijgen

De stem van de vrouw

Mihora heeft ook een Vrouwen Netwerk opgericht, Women’s Voice, dat zich uitstrekt over de gehele provincie van  Mombasa. Ieder dorp in de provincie heeft vijf vrouwen die lid zijn van dit netwerk. Hier heb je moed en doorzettingsvermogen voor nodig. Niet alle mannen kunnen, of willen accepteren, dat de emancipatie van de vrouw in Kenia niet is tegen te houden.

Droom

“Wat zijn je dromen?”, vraag ik tenslotte aan Mihora en Ali. “A peaceful zone” is het gezamenlijke antwoord. Ook hier is er nog het trauma van 2007, en ook de angst voor de komende verkiezingen.

Lees hier hoe de reis van Arnold verder gaat in Mombassa.

23-10-2017

Mensenshandel

Mensenhandel is een complex thema. Soms ‘helpt’ een mensenhandelaar duizenden vluchtelingen hun land te ontvluchten en naar een veiliger land te komen. Maar mensenhandel leidt ook tot gedwongen prostitutie en… lees verder

Reporter: Nienke van Duinkerken
Land: Kenia

20-10-2017

Bedankt!

Na twee weken door Kenia te hebben gereisd, vliegen we terug naar Nederland. Een bijzondere ervaring rijker. Ik wil alle donateurs bedanken voor hun steun aan deze projecten. Het zijn… lees verder

Reporter: Arnold Linnewiel
Land: Kenia