18-02-2018

“Dalits hebben hetzelfde potentieel als ieder ander!”

De 24-jarige Mary Salomi zet zich al drie jaar in als advocate voor Dalits. Zij is zelf als Dalit geboren, wat betekent dat zij tot geen enkele kaste behoort.

Kastelozen of Dalits (letterlijk: gebrokenen of vertrapten) worden gezien als minderwaardige mensen. Men beschouwt hen als onrein en als letterlijk ‘onaanraakbaar’ voor mensen die wél tot één van de vier kasten behoren.

Dat die bestempeling als onrein duidelijk zijn sporen heeft achtergelaten, merk ik vrij snel. We hebben elkaar nog maar net ontmoet of ze vraagt al of ik heb  gezien hoe netjes en schoon het in het gebouw is…

Kastekinderen kregen eten van veel betere kwaliteit dan wij.

Discriminatie

Mary heeft een lieve en bescheiden uitstraling, maar daarachter schuilt een gedreven en ambitieuze jonge vrouw. Ik vraag haar of zij tijdens haar schooltijd te maken heeft gehad met discriminatie gerelateerd aan haar afkomst.

“Jazeker. Vanaf mijn zesde of zevende woonde ik in een hostel, omdat de school erg ver weg lag. Dalitkinderen werden apart van de kastekinderen gehuisvest. Wij werden apart gezet in de klas. Ook kregen de kastekinderen eten van veel betere kwaliteit dan wij.”

Kastelozen of Dalits (letterlijk: gebrokenen of vertrapten) worden gezien als minderwaardige mensen.

Ontmoedigingsbeleid

Later, toen Mary rechten wilde gaan studeren, ervoer zij een ‘ontmoedigingsbeleid’. Er zijn in haar streek vijf rechtencolleges; zij kreeg er een toegewezen op zeer grote afstand van haar dorp. De reiskosten zou zij nooit kunnen betalen.

Vastbesloten om advocate te worden, beargumenteerde zij voor een senaat waarom ze een faculteit dichter bij huis nodig had. Gelukkig kreeg zij die toen toegewezen.

Ik wil rechter worden!

Trots

Haar vader (een arme pindaboer) en moeder zijn enorm trots op haar, omdat zij als éérste uit haar dorp is afgestudeerd aan een universiteit! Mary straalt zelf ook van trots als zij dit vertelt.

“Hoe word je behandeld als een Dalit-advocate in de rechtbank?”, vraag ik. Dat blijkt gelukkig goed uit pakken, omdat zij als junior advocate/assistente werkt, onder Jesumarian, een senior advocaat. Hij heeft een goede naam opgebouwd als rechtspleiter van en vóór Dalits.

Hoe zij haar toekomst voor zich ziet? “Ik wil rechter worden!”, antwoordt zij resoluut.

Dalits worden als onrein en als letterlijk ‘onaanraakbaar’ beschouwt voor mensen die wél tot één van de vier kasten behoren.

Toeval en geen feit

Rest mij nog één vraag: “”Wat zou jij graag willen dat ik in Nederland vertel over jou?”

“Geboren worden als een Dalit is toeval, wij moeten dit niet zien als een feit. Wij moeten uit deze situatie zien te komen. Wij hebben vertrouwen in onszelf nodig. Dalits hebben hetzelfde potentieel als ieder ander mens!”

Wil jij net als Mary en Marleen een betere toekomst voor de Dalits?

Doneer nu