8-12-2015

Afrikaans recept voor positieve verandering

Je wilt het anders

Je hebt ideeën

Je bent geïnspireerd

Je zoekt wegen

Je ontmoet die Nederlandse partner

Je voelt verbondenheid in passie

Je vindt elkaar

Je gaat gezamenlijk aan de slag

Je ontwikkelt concrete plannen

Je toont inzet en toewijding

Je krijgt extra financiële middelen

Je maakt samen kleine stappen

Je ziet minieme eerste verbeteringen

Je blijft erop vertrouwen

Je zet je onvermoeibaar verder in

Je ziet nog meer gezamenlijke mogelijkheden

Je houdt van wat je doet

Je inspireert elkaar

Je gelooft in deze weg

Je gaat door, en door, en door

En dan, op zekere dag, toch nog onverwacht,

Ervaar je allebei daadwerkelijke verandering

En besef je ineens hoe het werkt:

Aanvullend creëren we het nieuwe,

Positieve ontwikkeling bewerkstellig je met elkaar!

Carola Rossing