16-02-2018

Waarom delen we niet met anderen?

Joseph (65)  werkte 45 jaar voor de overheid. Zijn aandachtsveld: de oorspronkelijke bevolkingsgroepen die nog altijd leven in stammen en in het algemeen worden aangeduid met Adivasi.

Hij zet zich nu als vrijwilliger in voor individuele personen en gemeenschappen in hun strijd tegen onrechtvaardigheid, uitbuiting en wreedheden. Er werken mensen met kennis van de problematiek van de Adivasi. Ook werken er advocaten die pleiten in rechtszaken, waarbij het vaak gaat om de eigendom van stukken grond (terug) te krijgen.

Opfrissen van kennis is erg belangrijk.

Circa één keer per maand geeft Joseph trainingen aan mensen die de kleine Adivasi dorpjes bezoeken en inventariseren welke informatie en hulp er nodig is. Ook geeft Joseph advies aan lokale overheden. Volgens hem hebben de Adivasi vooral kennis nodig, niet alleen geld.

Hij en andere medewerkers bezoeken elk jaar de Adivasi dorpjes om er cursussen te geven. “Het steeds weer opfrissen van de kennis van de mensen is erg belangrijk”, aldus Joseph.

Veel verbeterd

Regelmatig spreekt hij speciaal voor vrouwen. Hij licht hen in over hun rechten en kinderrechten. Zonder deze kennis kunnen zij zich niet organiseren. Bij zijn jaarlijkse terugkomst merkt hij aan hoe de vrouwen zijn vragen beantwoorden duidelijk de ontwikkeling bij deze vrouwen.
Gelukkig is er door de ondersteuning van organisaties als Mensen met een Missie al veel verbeterd aan voeding en de woon- en werkomstandigheden.

To show light in the darkness.

Zijn drijfveer is het helpen van de behoeftige mens: “To show light in the darkness”. Hier betekent dat het oplossen van de problemen van de Adivasi, om daarmee een beter leven voor hen te creëren.

Hij bevindt zich bijna altijd tussen mensen als huisvrouwen, boeren en arbeiders. Bij zijn werk krijgt hij ook inspiratie door zijn religie (hij is katholiek) en door de bijbel.

Waarom delen we niet gewoon met anderen?

Onbaatzuchtig inspireren

Zijn doel is mensen naar een hoger niveau te tillen. Hij wil mensen inspireren, onbaatzuchtig. Hij betreurt het dat de meerderheid van de mensen egoïstisch is. “Zonder water en grondstoffen is er geen leven. Waarom delen we niet gewoon met anderen?”

Ik ben het hartgrondig met hem eens!
Marleen Thijssen

Wil jij samen met Marleen en Joseph opkomen voor de rechten van Adivasi in India?

Doneer