Jan De Groot

Jan de Groot heeft 12 jaar in Colombia gewoond. Hij houdt zich al zijn hele leven bezig met ontwikkelingssamenwerking, zowel in het veld als aan de Vrije Universiteit. Na zijn pensionering ging hij in Alkmaar wonen, waar hij actief lid is van de Protestantse Kerk en vrijwillig voorzitter is van de Cliëntenraad Sociale Dienst. Jan kijkt vooral uit naar het bezoek aan de inheemse bevolkingsgroepen.


30-03-2016

Op zoek naar vrede

De hoop en verwachting was dat 23 maart, net na onze terugkomst, het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de FARC, de guerrillabeweging, getekend zou worden. Het akkoord is uitgesteld,… lees verder

Reporter: Jan de Groot
Land: Colombia