Francoise Wijnbergen

Francoise is in het dagelijks leven HR coach, mediator en vertrouwenspersoon bij Buurtzorg Nederland. Daarnaast heeft zij nog haar eigen bedrijf PuurTalent. Zij is getrouwd en moeder van Pascal, Rowena en Sergio en oma van Julia.