Carola Rossing

Het menselijk verhaal heeft mijn interesse, in de volle breedte, tot op existentieel niveau toe. Inspiratie opdoen en doorgeven is mijn lust en mijn leven. Wat word ik daar blij van! Deze reporterreis staat voor mij in het teken van herkadering en verbinding. Het samenkomen van de werelden ‘daar’ en ‘hier’, van individueel en universeel, van de binnenwereld en de buitenwereld. Wat laten deze projecten van positieve verandering ons zien?