Vertrek: 16-09-2017

September 2017: mensenrechten en politieke participatie in Kenia

Kenia staat bekend als het mooiste safariland van Afrika. Maar Kenia heeft nog veel meer te bieden dan dat. Ben je geïnteresseerd in wat er momenteel écht speelt in Kenia? Waar de lokale bevolking zich mee bezig houdt, zich hard voor maakt en mee worstelt? Dan geeft deze reis je hiertoe de kans.

Nieuwe grondwet

Na 20 jaar debatteren is er in Kenia in 2010 een nieuwe grondwet ingevoerd. Deze grondwet vervangt de oude uit 1963, welke is opgezet toen Kenia onafhankelijk werd van Groot-Brittannië.
De nieuwe grondwet betekent met name een grote verandering in het lokale bestuur. Burgers hebben meer inbreng en de gelijke rechten van mannen en vrouwen zijn vastgelegd.

Rondreis door Kenia

Tijdens onze rondreis door Kenia bezoeken we verschillende projecten die het verankeren van de nieuwe grondwet in lokale gemeenschappen als doel hebben. Hiermee wordt vrede en verdraagzaamheid bevorderd en worden uitbarstingen van politiek geweld voorkomen. We sluiten de reis af in de kuststreek van Kenia. In deze regio is het thema mensenhandel zeer actueel. We ontmoeten experts die laten zien welke activiteiten er ondernomen worden om mensenhandel te voorkomen, om slachtoffers op te vangen en om daders veroordeeld te krijgen.

Reisprogramma

We vliegen van Schiphol naar Nairobi. Daar nemen we de tijd om bij te komen van de reis, waarna we in noordelijke richting vertrekken naar Nyahururu. We reizen langs de Rift Valley en genieten van het prachtige landschap.

Peace-promoters

In Nyahururu ontmoeten we ‘community resource people’, ook wel para-juristen genoemd. Deze getrainde vrijwilligers treden binnen hun lokale gemeenschappen op als bemiddelaar bij conflicten over bijvoorbeeld land of een erfenis. Zij zijn hard nodig, want een stap naar de rechter is voor veel Kenianen te duur. Bovendien is er door corruptie geen garantie op een rechtvaardig proces.
Deze para-juristen spelen dus een belangrijke rol bij het opbouwen van een vreedzame en rechtvaardige maatschappij en zorgen ze ervoor dat mensenrechten in lokale gemeenschappen gerespecteerd worden.

‘Empowering citizens’

De reis gaat verder richting Bungoma, ten noordwesten van Nyahururu. We bezoeken verschillende projecten die erop gericht zijn om mensen actief te laten deelnemen aan het politieke proces, op wat voor manier ook. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over verkiezingen of door dorpsbewoners te leren hoe ze toezicht kunnen houden op de besteding van overheidsbudgetten.

Slachtoffers van politiek geweld

Nyamira is de volgende stop van de reis. Dit is een gebied waar de spanningen tijdens de presidentiële verkiezingen in 2007 hoog opliepen. In heel Kenia vielen er toen 1500 doden. Er braken rellen uit nadat de winnaar van de verkiezingen en de huidige president, door zijn rivaal beschuldigd werd van verkiezingsfraude. In Nyamira county, dat een scheidslijn markeert tussen etnische groeperingen, vonden op grote schaal gewelddadigheden plaats en sloegen mensen op de vlucht.

In de omgeving van Nyamira steunen we verschillende projecten die als doel hebben om de spanningen tussen de etnische groepen te verminderen. Er wordt voorlichting gegeven over de nieuwe grondwet, mensenrechten en mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het lokale bestuur. We trekken met vrijwilligers de dorpen in,ontmoeten onder andere de slachtoffers van de rellen van 2007 en bezoeken de plaatsen waar aan verzoening wordt gewerkt.

Naar de kust

Van Nyamira gaan we naar Kisumu. Van daar vliegen we via Nairobi naar Mombasa, dat aan de kust ligt. In deze regio leven zowel christenen als moslims. Regelmatig is er sprake van spanningen tussen deze religieuze groeperingen. Armoede speelt hierbij een grote rol.
We bezoeken projecten die erop gericht zijn deze spanningen te verminderen door betere relaties te ontwikkelen tussen de lokale overheid en de achtergestelde burgers. Er worden fora gecreëerd waarin burgers inspraak hebben op de plannen van de overheid, zoals het bepalen van de prioriteiten op de jaarbegroting.

Mensenhandel

Het laatste gedeelte van de reis staat in het teken van de complexe thematiek van mensenhandel. Kenia speelt een rol in de internationale mensenhandel, maar ook binnen Kenia is sprake van dit probleem. Met name in de armere buurten is het ‘verkopen’ van hun kind soms het laatste redmiddel voor ouders. We spreken mensen die zelf in aanraking zijn geweest met mensenhandel en zien welke activiteiten er ondernomen worden om mensenhandel te voorkomen, om slachtoffers op te vangen en om daders veroordeeld te krijgen.

Terug naar Nairobi

Als laatste vliegen we terug naar Nairobi. Hier volgt nog een laatste ontmoeting met mensen die zich inzetten voor de preventie van mensenhandel. In Nairobi evalueren we de reis met elkaar voordat we terugvliegen naar Schiphol.

Belangrijke data

De voorbereidingsmiddag voor deze reis is op 15 juni (van 15:00 tot 18:00 uur in Den Haag). Vertrek is op 16 september vanaf Schiphol en op 28 september landen we weer op Schiphol. De terugkomavond staat gepland op 12 oktober (van 16:00 tot 18:00 uur in Den Haag).

Reporter zijn

Reporter zijn is een unieke vorm van doneren, waarbij je zelf je reiskosten betaalt. Als reporter zet je je in om de opgedane ervaringen en verhalen door te vertellen. Door blogs, foto’s en video’s te delen via social media, en na afloop van de reis bijvoorbeeld met het geven van presentaties en het schrijven van artikelen. Ook vragen we je om te crowdfunden voor de projecten van Mensen met een Missie in Kenia.

Interesse?

Heb je interesse om mee te gaan naar Kenia? Of wil je meer informatie over deze reis? Meld je dan aan. Wij nemen dan contact met je op.

Meld je aan