Vertrek: 22-10-2017

Oktober 2017: religieuze tolerantie in Indonesië

We nemen je graag mee op reis naar onze projecten in Indonesië. Het thema van de reis is religieuze tolerantie. In Indonesië wonen mensen met verschillende religieuze achtergronden. De meerderheid is moslim, ongeveer 86% van de totale bevolking.

In de grondwet staat dat er vrijheid van godsdienst is in Indonesië, maar de praktijk is anders. Steeds vaker worden religieuze minderheden onderdrukt. Tegelijkertijd dreigen er nieuwe wetsartikelen aangenomen te worden die ingaan tegen de vrijheid van godsdienst. De huidige wetgeving over godsdienstvrijheid is bovendien onduidelijk en voor misbruik vatbaar. Onze reis voert langs een groot aantal mensen dat knokt voor religieuze tolerantie en verdraagzaamheid. Mensen met een missie, en met een verhaal. Zij vertellen graag over hun werk en laten je zien en voelen wat je met bevlogenheid en vastberadenheid kunt bereiken.

Reisprogramma

We vliegen vanaf Schiphol naar Jakarta, dat op het eiland Java ligt. Daar beginnen we onze reis.

Godsdienstvrijheid in perspectief

In Jakarta ontmoeten we Gufron en Al Araf, twee mensen met een missie die verbonden zijn aan de netwerkorganisatie Imparsial. Zij zetten zich in voor een toleranter Indonesië en voeren verschillende lobby’s: tegen de doodstraf, voor de rechten van Papua’s, voor de vrijheid van godsdienst en voor de nuancering van de godslasteringswetgeving. Met name die laatste wet zorgt in Indonesië voor veel arrestaties en vervolgingen.

Gufron en Al Araf geven naast hun lobbywerk trainingen aan militairen, politie en inlichtingendienst over mensenrechten en de vrijheid van godsdienst. Ons zullen ze inleiden in de problematiek van religieuze (in)tolerantie, het thema van onze reis. Zij praten ons bij over de bestaande Indonesische wetgeving op het gebied van godsdienstvrijheid, de tegenstrijdigheden die erin zitten, de problemen die het veroorzaakt en de mogelijkheden die het biedt. Het geeft je een goed kader voor de rest van de reis.

Feministische imam

Vanaf Jakarta reizen we in westelijke richting naar de stad Cirebon, waar met name moslims wonen. We ontmoeten en spreken verschillende mensen van Fahmina, een islamitische organisatie die zich inzet voor mensen- en vrouwenrechten. De organisatie heeft als belangrijke doelgroep jongeren en probeert hen te overtuigen van het belang van vrijheid van religie, tolerantie en interreligieuze dialoog.

Belangrijk voorvechter en promotor van mensenrechten en religieuze tolerantie in Cirebon is imam Husein Muhammad, een innemende persoonlijkheid met een progressief vrouwenbeeld. Hij wordt ook wel een feminist genoemd en komt op voor de rechten van vrouwen, bijvoorbeeld als lid van de ‘National commission on violence against women’ of door het schrijven van boeken over gender issues.

Religieuze tolerantie in het onderwijs

Vanaf Cirebon reizen we door naar Yogyakarta, waar we Elga Sarapung ontmoeten. Zij maakt zich sterk voor religieuze tolerantie in het godsdienstonderwijs van kinderen en jongeren. Daar zit een verhaal aan vast: in Indonesië staat in je paspoort welke van de zes erkende, officiële religies je aanhangt. Volgens die indeling krijgen kinderen en jongeren godsdienstonderwijs.

Door jongeren ook over andere religies te leren, worden ze toleranter. Om dat te bereiken werkt Elga samen met godsdienst- en maatschappijleerdocenten aan een handboek voor leraren waarin uitgelegd wordt hoe ze het curriculum voor godsdienstles zo kunnen inrichten dat tolerantie en begrip voor verschillende religies gepromoot wordt. Daarnaast geeft ze leiderschapstrainingen aan jongeren om religieuze tolerantie te stimuleren.

Elga beschikt over een uitgebreid netwerk. Binnen dat netwerk ontmoeten we enkele inspirerende en aansprekende personen die zich sterk maken voor godsdienstvrijheid en tolerantie binnen het onderwijs.

Jongeren voor mentaliteitsverandering

Vanaf Yogyakarta vliegen we naar Makassar op het eiland Sulawesi. In Makassar ontmoeten we jongeren die net als in Yogyakarta via de projecten van Mensen met een Missie getraind worden om religieuze tolerantie binnen hun gemeenschappen te promoten. We spreken verschillende van deze jongeren. Zij vertellen over hun leven, over de uitdagingen en de moeilijkheden, en wat er allemaal voor nodig is om een mentaliteitsverandering op gang te brengen.

Angst, wantrouwen en haat

Vanaf Makassar nemen we een interne vlucht naar Poso. Twee uur rijden in zuidelijke richting vanaf Poso ligt Tentena. Hier ontmoeten we Lian Gogali, een mens met een missie. Zij probeert het vertrouwen tussen christenen en moslims in deze regio te herstellen nadat er tussen 1998 en 2001 door religieus getinte conflicten duizend slachtoffers vielen. Nog steeds is er angst, wantrouwen en onderlinge haat. Om verzoening tot stand te brengen, richtte ze de School voor Vrouwen op.

School voor Vrouwen

De School voor Vrouwen ontstond op de veranda van haar huis. Lian Gogali brengt moslim- hindoe- en christenvrouwen samen om te praten en discussiëren over allerlei onderwerpen zoals corruptie of de rol en positie van vrouwen binnen de gemeenschap. Ook bezoeken zij elkaars gebedshuizen en gemeenschappen. Samen vechten zij tegen onrecht. We spreken Lian en ontmoeten vrouwen die ‘afgestudeerd’ zijn. Deze vrouwen laten zien hoe zij in hun dorpen werken aan tolerantie en vrede binnen hun lokale gemeenschap.

Na ons verblijf van enige dagen in Tentana begint de lange terugreis. Via Makassar en Jakarta vliegen we terug naar Amsterdam.

Belangrijke data

De voorbereidingsmiddag voor deze reis is op 7 september (van 15:00 tot 18:00 uur in Den Haag). Vertrek is op 22 oktober vanaf Schiphol en op 4 november landen we weer op Schiphol. De terugkomavond staat gepland op 16 november (van 16:00 tot 18:00 uur in Den Haag).

Reporter zijn

Reporter zijn is een unieke vorm van doneren, waarbij je zelf je reiskosten betaalt. Als reporter zet je je in om de opgedane ervaringen en verhalen door te vertellen. Door blogs, foto’s en video’s te delen via social media, en na afloop van de reis bijvoorbeeld met het geven van presentaties en het schrijven van artikelen. Ook vragen we je om te crowdfunden voor de projecten van Mensen met een Missie in Indonesië.

Interesse?

Heb je interesse om mee te gaan naar Indonesië? Of wil je meer informatie over deze reis? Meld je dan aan. Wij nemen dan contact met je op.

Meld je aan